H2 De geschiedenis van geocaching

De eerste cache

Geocaching is begonnen in de Verenigde Staten en bedacht door

Dave Ulmer. Op 3 mei van het jaar 2ooo verstopte Ulmer een emmer

met ruilmiddelen in een bos bij zijn woonplaats Portland in de

staat Oregon. Hij meldde de coördinaten van de emmer vervolgens

op internet in een discussiegroep over satellietnavigatie (sci.geo.

satellite-nav). Hij noemt het spel The Great American GPS Stash

Hunt'. ledereen met een GPS kon toen de emmer (de stash) gaan

zoeken. Op 4 mei wordt hij voor het eerst gevonden door Mike

Teague die het logboek tekende, het geld meenam en de inhoud

aanvulde met sigaretten, een pen en een cassettebandje.

| De melding van de eerste cache

Well, I did it, created the first stash hunt stash and here are th

coordinates:

N 45 17.460

Wi22 24.800

Lots of goodies for the finders. Look for a black plastic bucket

buried most of the way in the ground. Take some stuff, leave

some stuffl Record it all in the log book. Have Fun!

Stash contains: Delorme Topo USA software, videos, books, food,

en derde GPS stash in de buurt van Mount St. Helens. En dan gaat

Australië (18 mei). Eind mei 2000 zijn er al 21 stashes verborgen

Er komen steeds meer caches en daarom lanceert Mike Teague op

money, and a slingshot!

De tweede cache en de derde en.

Mike Teague (de eerste vinder) verstopt zelf op 6 mei de tweede

Staten. 13 mei wordt de eerste stash buiten de VS verstopt in

Nieuw Zeeland, gevolgd door een stash in Chili (15 mei) en één in

waarvan vijf buiten de Verenigde Staten. En dat aantal groeit en

groeit. Begin 2012 waren er wereldwijd al meer dan anderhalf

miljoen actieve caches.

De eerste website

andere de locaties van de stashes vermeld en is informatie te vinden

over het nieuwe GPS-spel. De site is vrij basaal en vooral geschikt

De plaquette die is geplaatst op de plek waar Dave Ulmer de eerste cache

ter wereld verborg

Een nieuwe naam

Dave Ulmer noemde zijn' spel in eerste instantie "The Great

American GPS Stash Hunt' en daarna 'Global Positioning Stash Hunt

(GPSH)'. Niet iedereen waardeert echter de door Ulmer bedachte

namen. Matt Stum stelt op 30 mei 200o voor het pel 'geocaching'

te noemen. Dit is een samenstelling van Geo en Cache. Geo staat

voor de aarde en karakteriseert het wereldwijde, ruimtelijke

karakter van het spel. Cache is een begrip dat stamt uit de 18 eeuw,

de tijd van de Amerikaanse pioniers en pelsjagers. Een cache was

toen een verborgen opslagplaats met voedsel, gereedschappen

en munitie, waar pioniers en pelsjagers hun voorraden konden

aanvullen of tijdelijk hun huiden e.d. konden opslaan. Het woord

cache dat ze aan die plaatsen gaven, kwam van het Franse

werkwoord 'cacher' wat verbergen betekent.

De website van Teague wordt in juli 2000 ontdekt door Jeremy

Groundspeak en Geocaching.com

Irish als hij onderzoek doet naar GPS technologie. Irish is gelijk

enthousiast, koopt een GPS en gaat op pad. Nadat hij zijn eerste

cache heeft gevonden, besluit hij een professionele website te

maken voor het GPS-spel. Hij maakt gebruik van een database en

hij maakt tools om caches te kunnen vinden in de buurt van bijv.de

woonplaats van een geocacher. De site www.geocaching.com komt

2 september 200o in de lucht. Op dat moment zijn er 75 cachesaangemeld. Al snel nemen de bezoekersaantallen toe en realiseert

Jeremy Irish dat zijn computer thuis in de toekomst onvoldoende

capaciteit zal hebben. Aan het eind van 2000 gaat hij samenwerken

met Elias Alvord and Bryan Roth. Met z'n drieěn richten ze het bedrijf

Groundspeak Inc.(originally "Grounded Inc.") op. Na een aantal jaren

wordt het werk voor Groundspeak voor hen een full-time baan.

Inmiddels werken er zo'n 70 mensen en worden zij ondersteund door

honderden vrijwilligers. Het hoofdkantoor van Groundspeak staat in

seattle en is te bezoeken door geocachers. in het hoofdkantoor staat een uit de kluiten gewassen schatkist die je kunt loggen.

De eerste Nederlandse geocache

Ook in Nederland wordt he

seattle en is te bezoeken door geocachers. in het hoofdkantoor staat een uit de kluiten gewassen schatkist die je kunt loggen.

Ook in Nederland wordt het fenomeen geocaching ontdekt. Begin

200 verschijnt er in het weekblad Intermediair een artikel over het

spel. Direct na dat artikel worden de eerste Nederlandse geocaches

verstopt. Over welke cache precies de eerste was, wordt tot op

vandaag gediscussieerd. Er zijn twee kandidaten: 'Amsterdam

Urban 1' (GC198) van 'Onwaarschijnlijk' en First Dutch (GC1C6)

die door Wilma, Hans en René is neergelegd en momenteel

wordt onderhouden door MBTS. Amsterdam Urban zou volgens

Geocaching.com op 21 januari 2001 zijn aangemeld en 10

februari 2001 voor het eerst gevonden zijn door 'Bert. De

aanmeldingsdatum die bij First Dutch is vastgelegd, is 27 januari.

Urban is dus op basis van de aanmeldingsdatum de eerste cache.

Sommige cachers stellen echter dat First Dutch eerder online kwam

dan Amsterdam Urban en dus eigenlijk de eerste cache was van

Nederland. wij konden de waarheid niet achterhalen en houden het

maar op twee eerste caches

De eerste Belgische geocache

De eerste cache van België was een cache met de naam Geocache

en GC-code GC3F. De cache werd door Pierre Cao verstopt op 17 juni

poo in de buurt van Namen. Wjoos 123 vond de cache als eerste

Woos schreef in de cache"only a few people before me

De cache is in 2002 gearchiveerd en kan dus niet meer gevonden

worden.

Stichting Geocaching Nederland en Geocaching.

In Nederland kwamen steeds meer enthousiaste geocachers. Om

het geocachen in Nederland te ondersteunen en te promoten

ri chtte René Tuijtel alias GeoMan in 2002 de Stichting Geocaching

Nederland (SGN) op. De stichting ontwikkelde en beheert o.a. de

site van geocaching.nl

Maak een Gratis Website met JouwWeb